Ochrana osobních údajů | POLSTRIN DESIGN

Ochrana osobních údajů

 

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C provádí implementace požadavků nařízení EU 2016/679 v následujícím rozsahu:

 

Informace o zpracování osobních údajů koncových zákazníků

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C. Z pozice správce dle GDPR zpracovává u zákazníků osobní údaje v rozsahu:

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro realizaci zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu realizace zakázky a následně archivovány po dobu 10 let z důvodu hájení práv a oprávněných zájmů společnosti. Osobní údaje zákazníků v podobě emailového kontaktu a adresy jsou současně zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu pro rozeslání propagačních materiálů.  Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám, jedná se o subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona nebo o subjekty, u kterých je nutné provést předání osobních údajů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte zaměstnance: Hanu Havlínovou, email: havlinova@polstrin.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků velkoobchodu

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C. Z pozice správce dle GDPR zpracovává u zákazníků osobní údaje v rozsahu:

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro realizaci zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu realizace zakázky a následně archivovány po dobu 10 let z důvodu hájení práv a oprávněných zájmů společnosti. Osobní údaje zákazníků v podobě emailového kontaktu a adresy jsou současně zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu pro rozeslání propagačních materiálů.  Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám, jedná se o subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona nebo o subjekty, u kterých je nutné provést předání osobních údajů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte zaměstnance: Hanu Havlínovou, email: havlinova@polstrin.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C. Z pozice správce dle GDPR zpracovává u dodavatelů osobní údaje v rozsahu:

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro spolupráci při realizaci zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu spolupráce s dodavatelskými subjekty a následně archivovány po dobu 10 let z důvodu možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám, jedná se o subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona nebo o subjekty, u kterých je nutné provést předání osobních údajů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte zaměstnance: Hanu Havlínovou, email: havlinova@polstrin.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C. Z pozice správce dle GDPR zpracovává u účastníků výběrového řízení osobní údaje v rozsahu:

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro výběrové řízení na pracovní pozici do společnosti POLSTRIN DESIGN, s.r.o. Osobní údaje budou společností zpracovány nejdéle po dobu trvání výběrového řízení, pokud není udělen souhlas k delšímu zpracování. Společnost zpracovává osobní údaje na základě právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Účastníci výběrového řízení poskytli osobní údaje dobrovolně na základě svého zájmu o zařazení do výběrového řízení. Údaje jsou zpracovány výhradně pro výběrové řízení na danou pracovní pozici, o kterou účastník projevil zájem.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů, a nejsou dále poskytovány třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému společnosti a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte zaměstnance: Hanu Havlínovou, email: havlinova@polstrin.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů poptávajících – kontaktní formulář

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C. Z pozice správce dle GDPR zpracovává u zákazníků osobní údaje v rozsahu:

Uvedené osobní údaje jsou zpracovány na základě právního titulu uzavření a plnění smlouvy a jde o tzv. předsmluvní vztah. Poptávající má zájem o získání dodatečných informací o produktu pro jeho rozhodnutí o koupi, jedná se o potencionálního zákazníka. Osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu 2 let od poptávky. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.  

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte zaměstnance: Hanu Havlínovou, email: havlinova@polstrin.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníci business zóny

Společnost POLSTRIN DESIGN, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, sídlem Pražská třída 685/15, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO 49283120, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4585, vložka C. Z pozice správce dle GDPR zpracovává u zákazníků osobní údaje v rozsahu:

Uvedené osobní údaje jsou zpracovány na základě právního titulu uzavření a plnění smlouvy, a jde o tzv. předsmluvní vztah. Poptávající má zájem o získání dodatečných informací o produktech a možnostech spolupráce. Osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu 2 let od přihlášení do business zóny, v případě že nedojde k žádnému dalšímu přihlášení. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.  

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte zaměstnance: Hanu Havlínovou, email: havlinova@polstrin.cz.